Päivölän kasvit

Lähdekirjallisuutta


Torpan pihalla

Ahlman 2013: Pirkanmaan perinnepiha -oppimisympäristö.http://perinnepiha.fi/

Lehmuskallio Eija ym.: Luontoportti. NatureGate Promotions Finland Oy. http://www.luontoportti.com/suomi/fi/kasvit/

Mustila Arboretum http://www.mustila.fi//

Hinneri Sakari, Hämet-ahti Leena, Kurtto Arto, Vuokko Seppo 1986: Maarianheinä, mesimarja ja timotei. Suomen luonnonvaraisia kasveja.. Otava, Helsinki 1986.

Alanko Pertti, Kahila Pirkko 1994: Ukonhattu ja ahkeraliisa. Perinteiset koristekasvit. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki 1994.

Hämet-Ahti Leena, Suominen Juha, Ulvinen Tauno, Uotila Pertti, Vuokko Seppo 1986: Retkeilykasvio. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki 1986.

Salo Ulla, Salo Pertti 2009: Pihan perinnekasvit. 3. painos. Minerva, Helsinki 2009.